trung tâm gia sư biên hòa

LỚP DẠY MỚI

Lớp dạy : LỚP 5
Môn dạy: TOÁN + TIẾNG VIỆT
Địa chỉ: KV TRẠM THU PHÍ AN PHÚ - THUẬN AN - BÌNH DƯƠNG
Mức lương: 2.500.000
Thời gian dạy: 2+4+6 (TỐI)
Yêu cầu: GIÁO VIÊN
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: BD10B
Đã giao
 
 
 
Lớp dạy : LỚP 3
Môn dạy: TOÁN + TIẾNG VIỆT
Địa chỉ: KV TRẠM THU PHÍ AN PHÚ - THUẬN AN - BÌNH DƯƠNG
Mức lương: 2.300.000
Thời gian dạy: 2+4+6 (TỐI)
Yêu cầu: GIÁO VIÊN
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: BD10
Đã giao
 
 
 
Lớp dạy : LỚP 11
Môn dạy: TOÁN + LÝ + HÓA
Địa chỉ: KV CHỢ CÂY DỪA - P HIỆP THÀNH - TP THỦ DẦU MỘT - BD
Mức lương: 2.000.000 VNĐ/ THÁNG
Thời gian dạy: 2+4+6 (TỐI)
Yêu cầu: SINH VIÊN
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: BD09
Đã giao
 
 
 
Lớp dạy : LỚP 2
Môn dạy: TOÁN + RÈN CHỮ
Địa chỉ: PHÚ LỢI - BÌNH DƯƠNG
Mức lương: 1.100.000 VNĐ/ THÁNG
Thời gian dạy: T2+T4+T6 (19H - 20H30)
Yêu cầu: SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: BD08
Đã giao
 
 
 
Lớp dạy : LỚP 11
Môn dạy: HÓA
Địa chỉ: NGÃ 4 HÒA LÂN - THUẬN AN - BÌNH DƯƠNG
Mức lương: 1.800.000 VNĐ/ THÁNG
Thời gian dạy: T2+T6 (buổi tối)
Yêu cầu: GIÁO VIÊN
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: BD07
Đã giao
 
 
 
Lớp dạy : LỚP 6
Môn dạy: TOÁN + LÝ
Địa chỉ: KV ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - THỦ DẦU MÔT
Mức lương: 1.300.000 VNĐ/ THÁNG
Thời gian dạy: T2+T4+T6 (19H - 20H30)
Yêu cầu: SINH VIÊN
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: BD06
Đã giao
 
 
 
Lớp dạy : LỚP 10
Môn dạy: TOÁN + LÝ
Địa chỉ: NGÃ 4 CHỢ ĐÌNH - THỦ DẦU MỘT
Mức lương: 2.000.000 VNĐ/ THÁNG
Thời gian dạy: T2+T4+T6 (19H - 20H30) + CN (sáng)
Yêu cầu: SINH VIÊN
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: BD05
Đã giao
 
 
 
Lớp dạy : LỚP 9
Môn dạy: TIẾNG ANH
Địa chỉ: KV CHÙA BÀ - THỦ DẦU MỘT
Mức lương: 1.100.000 VNĐ/ THÁNG
Thời gian dạy: 2 BUỔI (tối - thỏa thuận)
Yêu cầu: SINH VIÊN
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: BD04
Đã giao
 
 
 
Lớp dạy : LỚP 12
Môn dạy: TOÁN (nâng cao)
Địa chỉ: KV CHỢ LÁI THIÊU - BÌNH DƯƠNG
Mức lương: 2.600.000 VNĐ/ THÁNG
Thời gian dạy: 3 BUỔI/ TUẦN
Yêu cầu: GIÁO VIÊN
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: BD03
Đã giao
 
 
 
Lớp dạy : LỚP 5
Môn dạy: TOÁN (nâng cao)
Địa chỉ: KV BIG C BÌNH DƯƠNG - THỦ DẦU MỘT
Mức lương: 1.300.000 VNĐ/ THÁNG
Thời gian dạy: T2+T4+T6 (19H - 20H30)
Yêu cầu: SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0908.64.0203
MS: BD02
Đã giao
 
 
 

Trang: 1/2 1 2

DÀNH CHO PHỤ HUYNH

đăng ký tìm gia sư gia sư hiện có

DÀNH CHO GIA SƯ

đăng ký làm gia sư new lopdayhienco

THÔNG TIN KHÁC

HỖ TRỢ ONLINE

hỗ trợ zalo 0908 64 0203
hỗ trợ zalo