trung tâm gia sư biên hòa

Gia sư anh văn bình dương nêu cảm nhận chung về một số bài thơ của Nguyễn Trãi sau khi thành công

Thích và chia sẻ bài viết này trên mạng xã hội:
Năm 1400, Hồ Quý Ly phế truất vua Trần Thiếu Đế, lật đổ nhà Trần, nhà Hồ thành lập. Cũng trong năm đó nhà Hồ mở khoa thi Nho học, Nguyễn Trãi tham gia và đỗ thái học sinh, đứng thứ 4, được trao chức Ngự sử đài chính chưởng. Trung tâm gia sư Dĩ An Bình Dương cho rằng những bài thơ của Nguyễn Trãi sau khi thành công và làm quan ở triều có lẽ được viết trong thời kì này. 
que huong viet nam voi gia su anh van binh duong
Theo tài liệu sưu tập, những bài thơ viết trong thời kì này gồm 31 bài: thượng nguyên hộ giá chu trung tác ( cảm đề trong thuyền hộ giá tiết thượng nguyên), quan duyệt thủy trận (xem tập trận dưới nước), hạ quy Lam Sơn kì I ( mừng về Lam Sơn kì I), hạ quy Lam Sơn kì II (mừng về Lam Sơn kì II), đề kiếm (đề kiếm), hạ tiệp kì I (mừng vua thắng trận kì I), hạ tiệp kì II (mừng vua thắng trận kì II), hạ tiệp kì III( mừng vua thắng trận kì III), hạ tiệp kì IV ( mừng vua thắng trận kì IV), Chu Công phụ Thành Vương đồ ( tranh vẽ Chu Công giúp Thành Vương ), đề Bá Nha cổ cầm đồ ( đề bức họa Bá Nha đánh đàn), thứ vận trần thượng thư đề Nguyễn Bố chánh thảo đường ( Họa vần Trần thượng thư đề thảo đường của Nguyễn Bố Chánh), thu dạ dữ Hoàng Giang Nguyễn Nhược Thủy đồng phú ( đêm thu cùng Hoàng Giang Nguyễn Nhược Thủy làm thơ), ngẫu thành I ( ngẫu nhiên làm I), thu dạ khách cảm II ( đêm thu ở đất khách cảm hoài II), tức sự (ttucs cảnh), Thứ Cúc Pha tặng thi ( họa thơ của Cúc Pha tặng), đề Thạch Trúc oa ( đề Thạch Trúc am), Dục Thúy sơn (núi Dục Thúy), vọng doanh (vọng doanh), quá Thần Phù hải khẩu ( qua cửa biển Thần Phù), chu trung ngẫu thành kì I ( ngồi trong thuyền ngẫu nhiên thành thơ kì I, chu trung ngẫu thành kì II (ngồi trong thuyền ngẫu nhiên thành thơ kì II), đề Ngọc Thanh quán ( đề quán Ngọc Thanh), đề Yên Tử sơn Hoa Yên Tự ( đề ở chùa Hoa Yên trên núi Yên Tự), Bạch Đằng hải khẩu (của biển Bạch Đằng), Tĩnh Yên vãn lập ( Tĩnh Yên chiều đứng trông), oán than (oán than), đề Hoàng ngự sử Mai Tuyết hiên ( đề hiên Mai Tuyết của Hoàng ngự sử)
ruong bac thang voi gia su tieng anh binh duong
Gia sư Bách Khoa Bình Dương cho rằng những bài thơ thời kì này đa số  mang cảm hứng ngợi ca triều đình, ngợi ca đất nước và những anh hùng vì nưóc chống giặc ngoại xâm, ông cũng nêu cao tinh thần yêu nước và phấn khởi khi được chung tay và gìn giữ nước nhà
 

Các bài viết khác...

DÀNH CHO PHỤ HUYNH

đăng ký tìm gia sư gia sư hiện có

DÀNH CHO GIA SƯ

đăng ký làm gia sư new lopdayhienco

THÔNG TIN KHÁC

HỖ TRỢ ONLINE

hỗ trợ zalo 0908 64 0203
hỗ trợ zalo